Avveckling av 2G- och 3G-nät

Teknikskiftet från 2G och 3G har inletts. Senast i slutet av 2025 förväntas 2G- och 3G-näten att ha fasats ut. På den här sidan kommer PTS löpande informera om utvecklingen.

Den 28 september 2021 arrangerade Post- och telestyrelsen (PTS) ett digitalt informationsmöte om avvecklingen av 2G- och 3G-nät. Under informationsmötet berättade om sina planer. Det fanns också möjlighet att skicka in frågor till informationsmötet.

Presentationer

Här kan du ta del av presentationerna.

Agenda

Inledning

  • Emma Närvä, PTS, moderator
  • Dan Sjöblom, PTS generaldirektör

Information från operatörerna

  • Tommy Ljunggren, branschexpert, It- och telekomföretagen
  • Pelle Lindvall, Telia, Programansvarig för avveckling av 2G/3G-nät
  • Håkan Tillander, Telenor Radio
  • Björn Lindberg, Tele2, Ansvarig för mobilnätsutbyggnad
  • Maria Jonsson, Tre, Nätchef

Frågestund