Wifi-router med mobilanslutning

En wifi-router med mobilanslutning (kallas även för 3G router eller 3G/4G router) kommunicerar med basstationen i det mobila nätet och upprättar ett trådlöst hemmanätverk för data, ett wifi-nät, som mobilen kan anslutas till.

Det är en lösning som fungerar för datatjänster, men inte för taltjänster genom traditionell mobiltelefoni, däremot kan ip-baserade tjänster såsom Skype användas. För kommunikation mot det mobila nätet krävs ett abonnemang så wifi-routern måste vara försedd med ett simkort – antingen i själva routern eller via ett inkopplat 4G/3G modem. Wifi-routern kan ha en inbyggd antenn, men det finns också modeller där man kan koppla till en extra antenn för att få bättre mottagen signalstyrka. Det lokala wifi-nätet kan sedan delas av flera användare.

Wifi-router med anslutning till mobilnät

Wifi-router med anslutning till mobilnätet

Illustration: Marie Åhfeldt, Mås Illustra