Sveriges Radio

PTS beviljar frekvenstillstånd på samma sätt för Sveriges Radio som för närradio och privat lokalradio.

Sändningstillstånd för Sveriges Radio (SR) beslutas av regeringen.

PTS beslutar därefter om frekvenstillstånd. Eftersom det är Teracom AB som sköter utsändningarna för Sveriges Radio är det Teracom som  har frekvenstillståndet. På Teracoms webbplats kan man se var och på vilken frekvens ett program sänds.

Det är stor efterfrågan på frekvenser för ljudrundradio. PTS arbetar för att frigöra mer frekvensresurser samt för att möjliggöra och uppmuntra sändningar med digital teknik.

Tillståndstid

Tillståndstiden för Sveriges Radio är i enlighet med regeringsbesluten.