Avgifter

PTS fakturerar årsavgifterna för befintliga tillstånd att använda radiosändare under januari till april. Här finns faktureringsdatum för de olika radioanvändningsområdena.

Fakturor för nya och ändrade tillstånd skickar vi ut löpande under året.

Fakturadatum 2024 för olika radioanvändningsområden

Användningsområde Fakturadatum    Förfallodatum  

Fast radio

10 januari

9 februari

Landmobil radio

10 januari

9 februari

Rundradio

10 januari

9 februari

Jordstationer

10 januari

9 februari

Blocktillstånd

10 januari

9 februari

Maritim radio*

14 feb/3 april

15 mars/3 maj

Luftfartsradio

14 februari

15 mars

Amatörradio

10 januari

9 februari

Övrig radio

10 januari

9 februari

* årsfakturorna för maritim radio och amatörradio är uppdelade i två utskick.

Under faktureringsperioden får vi många frågor och telefontiderna kan därför bli långa. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Om du inte hittar svaret på just din fråga går det bra att kontakta oss, gärna via e-post. Kontaktuppgifter finns längre ner på den här sidan.

Hur går jag tillväga för att ändra i tillståndet?

Nedan finns information om de vanligaste ändringarna som tillståndshavare vill ha i samband med årsfaktureringen.

Har antalet sändare eller antennplatsen ändrats?

Om antalet sändare och/eller om antennplatsen har ändrats ska du ansöka om en ändring av tillståndet. Använd gärna våra webbformulär som finns under e-tjänster.

Ansök om att ändra radiotillstånd (webbformulär)

Du kan även använda en blankett för att ansöka om ändringen och det går bra att skicka in blanketten via e-post. Adresser och länk till blanketter finns längre ner på den här sidan.

 

+ Om du utökar antalet sändare ska du betala den mottagna fakturan. Vi skickar en separat faktura med årsavgiften för de nya sändarna.

 

− Om du minskar antalet sändare och ändringsansökan kommer in före förfallodatum på fakturan tar vi bort (krediterar) den mottagna årsfakturan och skickar ut en ny faktura på ett lägre belopp. Alternativt delkrediterar vi årsfakturan. 

Vill du säga upp tillståndet och slippa årsavgiften?

Du kan säga upp ditt tillstånd skriftligt via e-post till pts@pts.se, brev eller på PTS blankett. Vi skickar alltid ett bekräftande beslut på att tillståndet är återkallat. För att fakturan ska tas bort (krediteras) måste du säga upp tillståndet före förfallodatum på fakturan. Adresser och länk till blanketter finns längre ner på den här sidan. 

Vill du ändra fakturaadressen eller uppgifterna om kontaktperson?

Meddela oss om du vill ändra fakturaadressen eller uppgifterna om kontaktperson. Du kan göra detta via e-post eller brev till oss. Vi ändrar uppgifterna i våra register. Observera att du inte får någon ny faktura för innevarande år.

Vill du överlåta tillståndet?

Vi måste ge vårt medgivande om du vill överlåta ditt tillstånd att använda radiosändare. Använd vår blankett för att ansöka om medgivande. Både du som överlåter och den som förvärvar tillståndet måste skriva under ansökan. Överlåtelseblanketten hittar du här: www.pts.se/overlatelse

E-tjänster:

E-tjänster för olika typer av radiotillstånd
E-tjänst för tillstånd för VHF i fritidsbåt och fartyg

Länk till ansökningsblanketter för exempelvis förändringar och uppsägning:

www.pts.se/radiotillstand

Kontakt

Det är många som ringer till oss under faktureringsperioden. Därför kan det vara svårt att komma fram på telefon. Ofta kan du få snabbare kontakt genom att skicka ett meddelande via e-post eller brev, se kontaktuppgifter här nedan. Ange alltid tillståndsnumret och fakturanumret, ditt ärende och dina kontaktuppgifter. På fakturan finns tillståndsnumret under rubriken Fakturan avser och är för en del fakturor samma som kundnumret på fakturan, se bilden nedan.

Bild på en faktura

E-post: pts@pts.se

Postadress:
Post- och telestyrelsen (PTS)
Box 6101
102 32 Stockholm

Telefon: 08-678 55 40
Fax: 08-678 55 05

Ytterligare information om avgifter

Nedan finner du ytterligare information om avgifter och fakturan.

Återkallelse vid utebliven betalning

Enligt lagen om elektronisk kommunikation får vi återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren trots påminnelse inte har betalt avgift. Även om tillståndet återkallats är du skyldig att betala debiterade avgifter.

Anmälan om e-faktura via internetbanken

Du kan få e-faktura genom att kontakta din bank (inte PTS). Denna lösning riktas främst till dig som är privatperson.

Om du redan har fått en pappersfaktura måste du betala den, men kan då samtidigt kontakta din bank och anmäla dig för e-faktura för framtida faktureringar.

Avgifter

Här hittar du mer information om vilka avgifter som gäller:

En något förenklad sammanfattning av denna föreskrift finns här:

F-skattsedel

Svenska myndigheter har inte F-skattsedel.

Moms

Tillståndsavgifter är inte momsbelagda.