Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Det visar två nya PTS-rapporter.

16 mars 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har låtit genomföra två undersökningar inom postområdet, där den ena visar på nuläget, ”Befolkningens användning av posttjänster”, och den andra tar upp behovet inför framtiden, ”Användares behov av posttjänster”.

14 mars 2016


Årets marknadsdag har ett framtidstema och på programmet finns frågor som 5G och framtidens reglering. Bland talarna finns it-minister Mehmet Kaplan.

10 mars 2016


PTS avslår en ansökan från Borderlight AB om tillträde till gemensamt utnyttjande av ledningar i fastighetsnät som tillhör Uppsalahem AB. PTS bedömning är att de eventuella positiva effekterna för slutanvändarna inte är tillräckliga för att motivera en förpliktelse om tillträde.

9 mars 2016


PTS publicerar i dag en rapport om fiberutbyggnaden till enfamiljshus. Rapporten visar att utbyggnaden fortsätter i hög takt och att det finns konkurrens på infrastrukturnivå framförallt under utbyggnadsfasen.

8 mars 2016


PTS och Wikimedia Sverige samarbetar kring crowdsource-lösning

2 mars 2016


PTS inleder tillsyn av en integritetsincident som inträffat hos Telenor i samband med en planerad uppdatering i mobilnätet. Det handlar om att inkommande sms från andra operatörer har hamnat hos fel mottagare i Telenors nät.

2 mars 2016


25 februari 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu den årliga tillsynen över föregående års inrapporterade incidenter till myndigheten. Den kompletterar PTS händelsestyrda och övriga planlagda tillsyn.

23 februari 2016


Svenska telefoni- och bredbandspriser är internationellt sett låga.

12 februari 2016