Post


Nu inleder PTS tillsyn över Postnords brevterminal i Malmö.

11 januari 2021


Det visar en undersökning som PTS låtit genomföra.

21 december 2020


Större kreditinstitut är från och med den 1 januari 2021 skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning.

18 december 2020


PTS har granskat Postnords test av en ny produktionsmodell och konstaterar att verksamheten levt upp till kraven. Men detta är inte en garanti för att modellen fungerar i större skala.

18 december 2020


Nu inleder PTS en informationsinsamling inom ramen för postlagen och paketförordningen.

16 december 2020


Postnord har inlett tester av en ny produktionsmodell. Nu begär PTS att Postnord ska redovisa resultaten från testerna.

29 september 2020


Många totalförsvarsaktörer tycker att det är viktigt med fungerande posttjänster. Men det saknas tillräcklig kunskap om behov av posttjänster i såväl fredstid som vid höjd beredskap.

28 maj 2020


Postnord har beslutat att testa en ny produktionsmodell på vissa platser i Sverige. PTS ska granska hur Postnord förbereder sig inför detta test.

8 maj 2020


PTS har beslutat om regler som talar om hur tillhandahållare av paketleveranstjänster i Sverige ska anmäla sig till myndigheten.

29 april 2020


Brevmarknaden och paketmarknaden fortsätter att utvecklas – åt olika håll. Det visar rapporten Svensk Postmarknad 2020.

15 april 2020