Post


PTS har granskat Postnords införande av en ny produktionsmodell, så kallad varannandagsutdelning, i Malmö terminalområde.

24 juni 2021


Nu genomför PTS en insamling av information från paketleverantörer.

1 juni 2021


PTS har granskat Postnords agerande i samband med beslut om utdelningsuppehåll.

4 maj 2021


Informationsmötet äger rum den 28 maj.

21 april 2021


För äldre, personer med synnedsättning och dövblindhet är behovet av snabba brevtjänster större. Det visar en undersökning som PTS låtit genomföra.

26 mars 2021


Situationen är god för de flesta när det gäller möjligheten att betala räkningar. Men för dem som behöver stöd kan det vara dyrt och otillgängligt. Det visar en rapport från PTS.

19 februari 2021


Postnord har fattat beslut om utdelningsstopp vid ett område i Göteborgs kommun. Nu inleder PTS tillsyn över hur Postnord har hanterat frågan.

26 januari 2021


Nu inleder PTS tillsyn över Postnords brevterminal i Malmö.

11 januari 2021


Det visar en undersökning som PTS låtit genomföra.

21 december 2020


Större kreditinstitut är från och med den 1 januari 2021 skyldiga att tillhandahålla platser för kontantuttag och dagskasseinsättning.

18 december 2020