Internet


Nu kan aktörer lämna synpunkter och rapportera i det offentliga samrådet som pågår mellan 22 februari och 25 mars 2024. Tillsammans skapar vi byggnadsförteckningen som visar var det går att söka PTS bredbandsstöd.

22 februari 2024


Regeringen har utsett Post- och telestyrelsen (PTS) till en av tre behöriga myndigheter för EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster. Samtidigt utses PTS till nationell samordnare enligt samma regelverk.

9 februari 2024


Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat vilka rutiner Tele2 har kring identifiering och rapportering av integritetsincidenter. Granskningen visar att rutinerna är godtagbara.

22 januari 2024


Ny teknik etablerar sig bland de svenska bredbandstjänsterna, det visar Post- och telestyrelsens (PTS) statistik för första halvåret 2023.

15 december 2023


Vi har nu fördelat klart bredbandsstöd 2023 på drygt 1,22 miljarder kronor. 13 projekt i Norrland fick dela på de 50 miljoner kronor som var kvar. 410 byggnader.

24 november 2023


Nästan 1,22 miljarder i bredbandsstöd år 2023 har vi fördelat till 314 projekt. 16 085 byggnader i Sveriges glesbygd kommer enligt planen inom tre år ha möjlighet att ansluta till snabbt bredband. Det är en mycket viktig pusselbit i vårt nuvarande och kommande digitala samhälle.

17 november 2023


Samtliga granskade webbplatsinnehavare har åtgärdat de identifierade bristerna kring kakor och Post- och telestyrelsen (PTS) avslutar därför tillsynen.

31 oktober 2023


Idag sker den femte upplagan av Digitalidag – den nationella temadagen om digitaliseringens möjligheter och utmaningar som Post-och telestyrelsen (PTS) är en av initiativtagarna till. 375 aktörer deltar som tillsammans arrangerar 1 000 aktiviteter i 216 av Sveriges 290 kommuner.

13 oktober 2023


Vi är mitt uppe i ett arbete med att utveckla organisationen för PTS innovationstävling. Så snart vi är i hamn, återkommer vi med mer information. Men för er som utvecklar innovativa lösningar för digital inkludering, finns en chans att delta i Accessible Europe: ICT for all innovationstävling.

10 oktober 2023


Fredagen den 13 oktober anordnas den femte upplagan av Digitalidag. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Runt om i landet deltar 340 aktörer som tillsammans arrangerar 1000 aktiviteter.

15 september 2023