Internet


I år har PTS bland annat bidragit till telefontjänsten Ring Digitalidag som testas för första gången.

14 oktober 2021


Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) uppföljning av målen i regeringens bredbandsstrategi.

11 oktober 2021


PTS har granskat en driftstörning som påverkade Scrives betrodda tjänst för elektroniska underskrifter.

8 oktober 2021


PTS avslutar tillsyn av Internetstiftelsens drift av toppdomänen.

30 september 2021


I juli 2021 smyglanserades funktionen ”Delad kontroll” i e-leg-tjänsten Freja eID. Den gör det möjligt för den som inte på egen hand vill eller vågar nyttja digitala tjänster som kräver e-legitimering. Utvecklingen har delvis finansierats av PTS innovationstävling.

31 augusti 2021


Leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner ska granskas.

24 augusti 2021


Ansökningstiden för bredbandsstöd har löpt ut. PTS kommer nu att utvärdera ansökningarna.

10 augusti 2021


Post- och telestyrelsen (PTS) har inlett sin årliga granskning av föregående års inrapporterade incidenter i allmänna kommunikationsnät och tjänster.

9 augusti 2021


Slutrapport från Transistor som utvecklat T-talk, en lösning som omvandlar tal till text. En av åtta vinnare i PTS femtonde innovationstävling "Konverserande gränssnitt".

23 juni 2021


Databas överbelastad vid underhållsarbete i maj 2021.

17 juni 2021