Internet


Slutrapport från Transistor som utvecklat T-talk, en lösning som omvandlar tal till text. En av åtta vinnare i PTS femtonde innovationstävling "Konverserande gränssnitt".

23 juni 2021


Databas överbelastad vid underhållsarbete i maj 2021.

17 juni 2021


PTS lämnar en delrapport i uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi.

10 juni 2021


Energibolaget E.ON ska ge en byaförening i Sundsvalls kommun tillträde till infrastruktur. Det har PTS beslutat i ett tvistlösningsärende.

9 juni 2021


Så många som en tredjedel av Sveriges internetleverantörer har ännu inte fattat beslut om att införa stöd för adresseringsstandarden IPv6 i sina nät. Bristande efterfrågan från kunderna är det viktigaste skälet till att IPv6 inte införs.

27 maj 2021


Fyra myndigheter föreslår ett strategiskt program som ska stärka hela Sveriges digitala förmåga.

17 maj 2021


Operatörer har rätt att få ersättning när lagrade uppgifter lämnas ut vid utredning av brott.

12 maj 2021


Här finns information, steg-för-steg-guider, instruktionsfilmer och tips för dig som vill förstå och använda digitala tjänster.

12 maj 2021


Reglerna gäller för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur.

11 maj 2021


PTS har undersökt skyddet av sjökablar hos Telia, GlobalConnect och Telenor.

10 maj 2021