Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Post- och telestyrelsen bjuder in till ett informationsmöte om avvecklingen av 2G- och 3G-när. Det digitala informationsmötet äger rum onsdag den 17 maj kl. 9.00-10.30.

25 april 2023


Den 21 april 2023 beslutade Post- och telestyrelsen (PTS) att upphäva de skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur som har gällt Telias kopparnät.

21 april 2023


Alla underlag till 2023 års bredbandsstöd kommer den 17 maj då ansökan öppnar i PTS portal. Redan nu vill vi berätta om några av de förbättringar som vi kommer att införa efter att vi har utvärderat och analyserat 2022 års bredbandsstöd. Ni som har sökt tidigare år kommer i övrigt att känna igen er i det mesta.

12 april 2023


Den svenska postmarknaden fortsätter att genomgå förändringar. Svenskarna skickar färre brev och ställer samtidigt högre krav på paketutdelning. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) årliga rapport Svensk postmarknad. Samtidigt har Postnord haft en ökning av antalet klagomål sedan föregående år och problem att nå upp till kraven.

5 april 2023


I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradioradiotillstånd. Ta gärna del av uppdaterad information om faktureringen på vår webbplats.

5 april 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder en granskning av kommunikationstjänsten WhatsApp. Myndigheten kommer att granska hur WhatsApp har efterlevt skyldigheten att rapportera en inträffad säkerhetsincident.

30 mars 2023


De flesta mindre företag är relativt nöjda med hur posttjänsterna fungerar. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) har låtit genomföra. Samtidigt finns det utmaningar och oro över kommande förändringar.

29 mars 2023


RSPG har tagit fram förslag på åtgärder för hur spektrumförvaltningen kan bidra till att minska klimatförändringarna. Förslagen nu ute på konsultation.

29 mars 2023


Fiberutbyggnaden fortsätter och ökningen är störst utanför tätort. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2022.

27 mars 2023


Totalt har 45 projektidéer skickats in till Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling 2023. Nu granskas bidragen av experter från näringsliv, akademin och offentlig sektor. Innan midsommar ska vinnarna vara utsedda.

23 mars 2023