Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Auktionen ska bland annat ge upp till 300 miljoner kronor till utbyggnad av ny täckning i glesbygd.

4 december 2018


Förvaltningsrätten har bifallit Tre:s överklagan angående högsta pris vid terminering av samtal utan för EU/EES. Så agerar nu PTS.

27 november 2018


PTS har rekryterat tre divisionschefer till myndighetens nya organisation.

26 november 2018


Det visar Svensk telekommarknad för första halvåret 2018. Ta del av materialet i vår statistikportal.

23 november 2018


PTS inleder en datainsamling för EU-förordningen om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Företag som utför paketleveranstjänster ska rapporterat in uppgifter till PTS.

19 november 2018


PTS avslutar granskning.

13 november 2018


PTS avskriver nu ärendet.

8 november 2018


Auktionen planeras starta den 4 december.

7 november 2018


Planen visar hur PTS planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

31 oktober 2018


Nu inleds en konsultationsomgång kring arbetet med EU-gemensamma kostnadsmodeller.

31 oktober 2018