Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Idag sker den femte upplagan av Digitalidag – den nationella temadagen om digitaliseringens möjligheter och utmaningar som Post-och telestyrelsen (PTS) är en av initiativtagarna till. 375 aktörer deltar som tillsammans arrangerar 1 000 aktiviteter i 216 av Sveriges 290 kommuner.

13 oktober 2023


Vi är mitt uppe i ett arbete med att utveckla organisationen för PTS innovationstävling. Så snart vi är i hamn, återkommer vi med mer information. Men för er som utvecklar innovativa lösningar för digital inkludering, finns en chans att delta i Accessible Europe: ICT for all innovationstävling.

10 oktober 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) bedömer i sin senaste uppföljning att två delmål för bredbandsutbyggnaden till 2025 sannolikt kommer att nås. Statliga insatser som bredbandsstöd blir mycket viktiga för den fortsatta utbyggnaden.

9 oktober 2023


PTS är på plats i Malmö den 17 november 2023 för att svara på frågor om radioutrustningsdirektivet.

4 oktober 2023


Post- och telestyrelsen tar nu fram en vägledning för att komma till rätta med telefonbedrägerier. Den vänder sig till operatörer som tar emot internationell trafik. Vägledningen är nu ute på remiss och förväntas bli klar i november.

29 september 2023


I dag har Post- och telestyrelsen (PTS) fattat beslut om tillstånd att använda radiosändare efter den avslutade auktionen i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden.

27 september 2023


Tre budgivare vann tillstånd i alla tre frekvensbanden 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz. Den totala auktionslikviden uppgår till drygt 4,23 miljarder kronor.

21 september 2023


Paketmarknaden växer i Sverige, men de internationella volymerna har minskat. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i rapporten Den svenska paketmarknaden 2022. Ett försvagat ekonomiskt läge och kriget i Ukraina är några faktorer som påverkar utvecklingen på marknaden.

20 september 2023


I dag startar auktionen av tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Målsättningen med tilldelningen är att frekvenserna ska användas och bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige på ett säkert sätt.

19 september 2023


Fredagen den 13 oktober anordnas den femte upplagan av Digitalidag. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Runt om i landet deltar 340 aktörer som tillsammans arrangerar 1000 aktiviteter.

15 september 2023