Om PTS


En tidsenlig, effektiv och ändamålsenlig myndighet. Det är målet med PTS nya organisation som myndigheten börjar jobba efter i dag.

1 mars 2019


Klockan 08.00 startar PTS frukostseminarium om arbetet i BEREC och RSPG. Följ seminariet på webben.

31 januari 2019


Tydligare koppling till driftsäkerhetsreglerna.

14 januari 2019


Välkommen till PTS frukostseminarium, som kommer att handla om arbetet i Berec och RSPG.

8 januari 2019


PTS har beslutat om de avgifter för operatörer och tillståndshavare som ska gälla 2019.

18 december 2018


Huvudfokus för Berec under 2019–20 är implementeringen av det nyligen beslutade telekomregelverket inom EU.

7 december 2018


PTS har rekryterat tre divisionschefer till myndighetens nya organisation.

26 november 2018


Analys av risker och sårbarheter och dess konsekvenser för samhället.

31 oktober 2018


Anmälningstiden går ut i morgon.

27 augusti 2018


PTS samverkar med myndigheter och operatörer för att bidra i hanteringen av skogsbränderna.

26 juli 2018