2022


PTS har nu fastslagit de avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2023 i nya föreskrifter.

16 december 2022


Europeiska unionens råd har antagit en förordning för att hindra att vissa ryska kanaler sänds inom EU. Förordningen gäller från och med den 2 mars 2022 och gäller direkt även i Sverige.

4 mars 2022