2023


Nu inleder Post- och telestyrelsen en insamling av information från paketleverantörer. Den information PTS samlar in kommer användas på olika sätt.

1 juni 2023


Den svenska postmarknaden fortsätter att genomgå förändringar. Svenskarna skickar färre brev och ställer samtidigt högre krav på paketutdelning. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) årliga rapport Svensk postmarknad. Samtidigt har Postnord haft en ökning av antalet klagomål sedan föregående år och problem att nå upp till kraven.

5 april 2023


De flesta mindre företag är relativt nöjda med hur posttjänsterna fungerar. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) har låtit genomföra. Samtidigt finns det utmaningar och oro över kommande förändringar.

29 mars 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger Postnord att komplettera bolagets riskanalys för att postverksamheten ska bedrivas tillförlitligt.

21 mars 2023


Post- och telestyrelsen har fattat beslut om nya tillståndsvillkor för Postnord. PTS ställer krav på Postnord att säkerställa en god brev- och paketservice i alla delar av landet. Postnord ska även tillgodose vissa skyddsvärda gruppers särskilda behov av posttjänster.

28 februari 2023