Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


PTS inleder en datainsamling för EU-förordningen om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Företag som utför paketleveranstjänster ska rapporterat in uppgifter till PTS.

19 november 2018


PTS avslutar granskning.

13 november 2018


PTS avskriver nu ärendet.

8 november 2018


Auktionen planeras starta den 4 december.

7 november 2018


Planen visar hur PTS planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

31 oktober 2018


Nu inleds en konsultationsomgång kring arbetet med EU-gemensamma kostnadsmodeller.

31 oktober 2018


Analys av risker och sårbarheter och dess konsekvenser för samhället.

31 oktober 2018


Välkommen till PTS frukostseminarium, som kommer att handla om EU:s nya paketförordning, den 12 december.

30 oktober 2018


Granskningen gäller hur kommunerna informerar om bygg- och anläggningsprojekt.

29 oktober 2018


Tillståndstiden är bestämd med hänsyn till att 26 GHz-bandet är harmoniserat för markbundna trådlösa bredbandssystem inom Europa.

26 oktober 2018