Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren.

20 december 2019


PTS föreslår att 5G-teknik i bandet ska möjliggöras för inomhustillämpningar från 2020 och för utomhustillämpningar i hela landet från 2026.

19 december 2019


PTS arrangerar nätverksdag om digital inkludering med DIGG och MFD

tillgänglighet inkludering digital delaktighet nätverksdag pts mfd digg digin
Den 26 maj 2020 arrangeras nätverksdagen Digin för offentlig sektor.

19 december 2019


PTS avslutar granskning efter incident i maj 2019.

19 december 2019


De avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2020 är nu beslutade.

19 december 2019


Obehöriga har vid upprepade tillfällen kunnat lyssna av meddelanden och ändra inställningar i Tele2-kunders röstbrevlådor.

18 december 2019


PTS har undersökt hur 600 operatörer arbetar med driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter.

18 december 2019


Den 1 april 2020 börjar nya föreskrifter att gälla för operatörer som använder så kallad NAT-teknik.

17 december 2019


PTS inriktning är att hålla auktionerna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden under 2020.

16 december 2019


PTS har beslutat om konkurrensregleringen av marknaderna för fast respektive mobil samtalsterminering.

13 december 2019