Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Operatörer har rätt att få ersättning när lagrade uppgifter lämnas ut vid utredning av brott.

12 maj 2021


Här finns information, steg-för-steg-guider, instruktionsfilmer och tips för dig som vill förstå och använda digitala tjänster.

12 maj 2021


Reglerna gäller för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur.

11 maj 2021


PTS har undersökt skyddet av sjökablar hos Telia, GlobalConnect och Telenor.

10 maj 2021


Föreskrifterna gäller verksamhetsutövare inom elektronisk kommunikation och post och träder i kraft den 1 juli 2021.

7 maj 2021


PTS har granskat Postnords agerande i samband med beslut om utdelningsuppehåll.

4 maj 2021


Nu har förordningen om unionsomfattande högsta termineringstaxor publicerats.

29 april 2021


Efter sin granskning bedömer Post- och telestyrelsen (PTS) att leverantören Finansiell ID-Teknik BID AB har ett arbetssätt som minskar risken för framtida driftstörningar.

23 april 2021


Obehöriga har kunnat göra intrång i Telenor-abonnenters röstbrevlådor. Post- och telestyrelsen (PTS) ska granska operatörens rutiner och åtgärder för skydd av uppgifter.

23 april 2021


Informationsmötet äger rum den 28 maj.

21 april 2021