Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


PTS föreslår att beslut om reglering av ett antal aktörer på marknaden för fast och mobil samtalsterminering upphävs.

11 maj 2020


Postnord har beslutat att testa en ny produktionsmodell på vissa platser i Sverige. PTS ska granska hur Postnord förbereder sig inför detta test.

8 maj 2020


Regeringen har gett PTS i uppdrag att genomföra insatser som underlättar för äldre att använda sig av digitala verktyg och tjänster för kommunikation.

7 maj 2020


PTS har granskat bolaget efter att obehöriga har kunnat lyssna av abonnenters röstmeddelanden.

7 maj 2020


PTS förslår att vissa av Telias skyldigheter på marknad 3a ändras. Nu samråder PTS med EU-kommissionen.

6 maj 2020


Myndigheterna PTS, MFD och DIGG arrangerar en digital nätverksdag om digital inkludering 26 maj 2020.

5 maj 2020


Årlig granskning av rapporterade driftsäkerhets- och integritetsincidenter under 2019.

5 maj 2020


Regeringen har fattat tre beslut som möjliggör ett nytt statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Post- och telestyrelsen (PTS) ansvarar för att fördela stödet. Utlysning av bredbandsstödet beräknas ske den 8 juni 2020.

30 april 2020


PTS har beslutat om regler som talar om hur tillhandahållare av paketleveranstjänster i Sverige ska anmäla sig till myndigheten.

29 april 2020


Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

27 april 2020