Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


PTS föreslår att beslut om reglering av ett antal aktörer på marknaden för fast samtalsterminering upphävs. Nu inleds samråd med EU-kommissionen.

11 juni 2020


Den 10 juni 2020 träder PTS föreskrifter om driftsäkerhet i full kraft.

9 juni 2020


PTS har beslutat att ändra vissa av Telias skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur.

8 juni 2020


Idag utlyser Post- och telestyrelsen (PTS) bredbandsstöd i fyra regioner: Blekinge, Västernorrland, Värmland och Västra Götaland. Totalt finns det 136 miljoner kronor att fördela i bredbandsstöd under 2020, 34 miljoner kronor per region.

8 juni 2020


PTS har kartlagt investeringarna i fasta och mobila nät under 2019 och lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi.

4 juni 2020


PTS är en av sju myndigheter som tillsammans tagit fram konkreta säkerhetsåtgärder i en rapport.

3 juni 2020


Skyddet undersöks efter att PTS har fått information om brister från tillsynsmyndigheterna i Norge och Finland.

2 juni 2020


Granskningen gäller kraven på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering.

28 maj 2020


Många totalförsvarsaktörer tycker att det är viktigt med fungerande posttjänster. Men det saknas tillräcklig kunskap om behov av posttjänster i såväl fredstid som vid höjd beredskap.

28 maj 2020


PTS har i uppdrag från regeringen att ansvara för ett nytt bredbandsstöd. Inför utlysningen arrangerar PTS ett webbinarium om bredbandsstödets syfte, vilka som kan ansöka och vilka krav som ställs på utbyggnaden.

26 maj 2020