Pressmeddelanden

Här hittar du PTS pressmeddelanden. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Regeringen har beslutat om förordningen för vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Förordningen är en del av att genomföra EU:s tillgänglighetsdirektiv. Vi får ansvar för marknadskontroll för produkter och delar av tillsynsansvaret för tjänster.

28 november 2023


Från och med januari 2024 kommer Post- och telestyrelsen (PTS) att fortsätta utveckla och driva Digitalidag-konceptet vidare. Det bli en naturlig del i myndighetens ordinarie verksamhet där vi arbetar för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett förmåga eller förutsättningar.

16 oktober 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) bedömer i sin senaste uppföljning att två delmål för bredbandsutbyggnaden till 2025 sannolikt kommer att nås. Statliga insatser som bredbandsstöd blir mycket viktiga för den fortsatta utbyggnaden.

9 oktober 2023


Tre budgivare vann tillstånd i alla tre frekvensbanden 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz. Den totala auktionslikviden uppgår till drygt 4,23 miljarder kronor.

21 september 2023


I dag startar auktionen av tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Målsättningen med tilldelningen är att frekvenserna ska användas och bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige på ett säkert sätt.

19 september 2023


Från och med den första september kan människor i hela Sverige ringa till Digitalidags telefonväxel ”Ring Digitalidag” på 010-550 25 00 för att ställa frågor och få vägledning om var man praktiskt kan få hjälp med digitala verktyg och tjänster. Telefontjänsten är ett initiativ för att underlätta för dig som vill kunna vara en del av det digitala samhället, men även för dig som vill hjälpa andra att bli mer digitala.  

1 september 2023


Sex vinnare får dela på drygt 13 miljoner kronor i Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling ”Kommunikation för alla”. Vinnarna får finansiering under 1,5 år för att utveckla sina idéer som ska underlätta digital kommunikation mellan människor.

8 juni 2023


För första gången minskar antalet ringda minuter i mobilnäten. Samtidigt ökar användningen av de nya 5G-näten snabbt. Det visar rapporten Svensk telekommarknad 2022.

25 maj 2023


Fiberutbyggnaden fortsätter och ökningen är störst utanför tätort. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2022.

27 mars 2023