2024


Allt färre svenskar upplever att det är prisvärt att skicka brev. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) har låtit genomföra. Resultatet innebär en utmaning eftersom portot kan behöva höjas under de kommande åren.

29 februari 2024