Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Kontakta PTS för mer information om möjligheterna med fonden CEF 2 Digital.

3 mars 2021


Under 2021 kommer PTS bland annat att fokusera på pristillsyn av de reglerade marknaderna.

2 mars 2021


Vinnarna i tävlingen "Betaltjänster för alla" ska vara utsedda före midsommar.

1 mars 2021


PTS har meddelat föreskrifter om hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av den sanktionsavgift som är kopplad till skyldigheterna att tillhandahålla kontanttjänster.

26 februari 2021


PTS förelägger nu bolaget att rapportera in de begärda uppgifterna. Annars kan PTS komma att begära att ett miljonvite döms ut.

24 februari 2021


Under 2021 kan PTS öka ansträngningarna ytterligare, bland annat tack vare utökat anslag för åtgärder inför höjd beredskap.

23 februari 2021


Slutrapporter från vinnare i PTS innovationstävling "Konverserande gränssnitt för alla".

22 februari 2021


Situationen är god för de flesta när det gäller möjligheten att betala räkningar. Men för dem som behöver stöd kan det vara dyrt och otillgängligt. Det visar en rapport från PTS.

19 februari 2021


Under 2020 delade PTS ut sammanlagt 136 miljoner kronor i bredbandsstöd. Nu har myndigheten rapporterat sina slutsatser från det gångna året.

19 februari 2021


Myndigheten har tagit fram förslag till hur man kan fördela 50 miljoner kronor under två år, enligt ett uppdrag från regeringen.

19 februari 2021