Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Det visar PTS rapport Svensk telekommarknad 2017, som beskriver utvecklingen på marknaden under förra året.

25 maj 2018


PTS redovisar regeringsuppdrag om driftsäkerhet.

24 maj 2018


Förberedelsemötet äger rum den 28 juni 2018.

23 maj 2018


I ett pågående tillsynsärende misstänker nu PTS att Telia inte följer reglerna för hur operatörsbyten ska gå till. PTS underrättar därför bolaget.

23 maj 2018


Snabb och uppdaterad störningsinformation

22 maj 2018


PTS och Försvarshögskolans erfarenhets- och utvärderingsrapporter är klara.

18 maj 2018


Anmälan om deltagande senast 7 juni 2018.

15 maj 2018


PTS ska granska hur fyra av de största mobiloperatörerna säkerställer att obehöriga inte kan spåra mobiltelefoners position, avlyssna samtal och läsa sms.

15 maj 2018


Anmälan om deltagande senast 21 maj 2018.

14 maj 2018


Granskningen har gett en fördjupad bild av operatörernas systematiska säkerhetsanalysarbete.

8 maj 2018