Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Välkommen till PTS frukostseminarium, som kommer att handla om arbetet i Berec och RSPG.

8 januari 2019


Viktig kunskap för att göra internetinfrastrukturen i Sverige motståndskraftig.

21 december 2018


Risker för driftstörningar och integritetsincidenter.

21 december 2018


De nya avgifterna gäller från 1 januari 2019. PTS uppmanar operatörer att anmäla aktuell policy för normal användning till myndigheten.

20 december 2018


Inga formella brister har konstaterats under granskningen.

20 december 2018


PTS har tagit fram en vägledning för lokala och regionala aktörer.

19 december 2018


PTS har beslutat om de avgifter för operatörer och tillståndshavare som ska gälla 2019.

18 december 2018


Gäller från den 15 januari 2019.

17 december 2018


PTS undersöker åtgärder som påverkar åtkomst till webbplatser

PTS undersöker om internetleverantören Bahnhof vidtagit åtgärder för att påverka åtkomsten till webbplatser.
PTS undersöker om internetleverantören Bahnhof vidtagit åtgärder för att påverka åtkomsten till webbplatser.

13 december 2018


PTS avslutar granskning av integritetsincidenter.

13 december 2018