Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


PTS har beslutat om ett nytt frekvensband som kan användas utan tillstånd.

29 oktober 2021


Under 2020 handlade Post- och telestyrelsen (PTS) drygt 330 driftsäkerhets- och integritetsincidenter. Den vanligaste orsaken till incidenter var fel kunduppgifter. PTS genomgång visar även på stora skillnader mellan landets största operatörer.

28 oktober 2021


PTS kommer att genomföra en tilldelning av nationella blocktillstånd i 900-, 2100- och 2600 MHz-banden. Auktionen är planerad att ske tredje kvartalet 2023.

26 oktober 2021


I år har PTS bland annat bidragit till telefontjänsten Ring Digitalidag som testas för första gången.

14 oktober 2021


Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) uppföljning av målen i regeringens bredbandsstrategi.

11 oktober 2021


PTS har granskat en driftstörning som påverkade Scrives betrodda tjänst för elektroniska underskrifter.

8 oktober 2021


Den svenska paketmarknaden fortsätter att växa. En förklaring till det är att samhället e-handlar alltmer. Det visar en ny sammanställning från PTS.

7 oktober 2021


Brev från Sverige till USA kan komma att stoppas. Skälet är att US Post vill att breven ska märkas och tulldeklareras på ett annat sätt än tidigare. Nu inleder PTS en granskning av hur Postnord hanterar situationen.

1 oktober 2021


PTS avslutar tillsyn av Internetstiftelsens drift av toppdomänen.

30 september 2021


PTS granskar hur Postnord mäter befordringstider för brev som lämnats in för tvådagarsbefordran.

21 september 2021