Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Expertrådet som ska granska ansökningarna till Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling 2023 består av nio välmeriterade personer. Tillsammans besitter de en djup och bred kunskap inom alltifrån affärsutveckling och innovation till digital delaktighet och inkludering.

1 mars 2023


Post- och telestyrelsen har fattat beslut om nya tillståndsvillkor för Postnord. PTS ställer krav på Postnord att säkerställa en god brev- och paketservice i alla delar av landet. Postnord ska även tillgodose vissa skyddsvärda gruppers särskilda behov av posttjänster.

28 februari 2023


Nu kan aktörer lämna synpunkter och rapportera i det offentliga samrådet som pågår till 27 mars 2023. Hjälp till att skapa en så korrekt byggnadsförteckning som möjligt.

23 februari 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) skickar den 22 februari ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradio- och flygradiotillstånd. Ta gärna del av uppdaterad information om faktureringen på vår webbplats.

22 februari 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) underrättar Telia om misstanken att bolaget tar ut felaktiga avgifter i strid med EU:s regelverk.

17 februari 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om sanktionsavgift enligt säkerhetsskyddslagen efter att Telenor brustit i säkerhetsprövning av medarbetare som deltagit i säkerhetskänslig verksamhet.

16 februari 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder en granskning av tre operatörer som delat abonnentuppgifter utan kundernas medgivande.

14 februari 2023


En gemensam ansträngning krävs för att förbättra mobiltäckningen på tåg. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport.

14 februari 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) har finansierat ett antal transportabla reservnoder som ser till att internettrafiken fungerar, även om en central nod i ett regionalt stadsnät slås ut.

2 februari 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat tre leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS). Samtliga leverantörer arbetar systematiskt med riskanalyser och uppfyller kraven i PTS regler.

1 februari 2023