2023


Nu kan aktörer lämna synpunkter och rapportera i det offentliga samrådet som pågår mellan 22 februari och 25 mars 2024. Tillsammans skapar vi byggnadsförteckningen som visar var det går att söka PTS bredbandsstöd.

22 februari 2024


Ny teknik etablerar sig bland de svenska bredbandstjänsterna, det visar Post- och telestyrelsens (PTS) statistik för första halvåret 2023.

15 december 2023


Vi har nu fördelat klart bredbandsstöd 2023 på drygt 1,22 miljarder kronor. 13 projekt i Norrland fick dela på de 50 miljoner kronor som var kvar. 410 byggnader.

24 november 2023


Nästan 1,22 miljarder i bredbandsstöd år 2023 har vi fördelat till 314 projekt. 16 085 byggnader i Sveriges glesbygd kommer enligt planen inom tre år ha möjlighet att ansluta till snabbt bredband. Det är en mycket viktig pusselbit i vårt nuvarande och kommande digitala samhälle.

17 november 2023


Samtliga granskade webbplatsinnehavare har åtgärdat de identifierade bristerna kring kakor och Post- och telestyrelsen (PTS) avslutar därför tillsynen.

31 oktober 2023


Idag sker den femte upplagan av Digitalidag – den nationella temadagen om digitaliseringens möjligheter och utmaningar som Post-och telestyrelsen (PTS) är en av initiativtagarna till. 375 aktörer deltar som tillsammans arrangerar 1 000 aktiviteter i 216 av Sveriges 290 kommuner.

13 oktober 2023


Vi är mitt uppe i ett arbete med att utveckla organisationen för PTS innovationstävling. Så snart vi är i hamn, återkommer vi med mer information. Men för er som utvecklar innovativa lösningar för digital inkludering, finns en chans att delta i Accessible Europe: ICT for all innovationstävling.

10 oktober 2023


Fredagen den 13 oktober anordnas den femte upplagan av Digitalidag. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Runt om i landet deltar 340 aktörer som tillsammans arrangerar 1000 aktiviteter.

15 september 2023


En modell för ekonomiskt stöd som är speciellt avsedd för glesbygdsområden med särskilda utmaningar kan komplettera det befintliga stödet för bredbandsutbyggnad och bidra till att påskynda en utbyggnad av bredband i dessa områden. Det presenterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport. Men myndigheten lyfter samtidigt att effekten av stödet kan bli begränsad.

15 september 2023


Svenska och danska hushåll och företag har bäst tillgång till snabbt internet via fast bredband. Det och mycket annat visar en nordisk-baltisk jämförelse av telekomstatistik för 2022.

15 september 2023


Det fanns 89 ansökningar när vi den 29 augusti öppnade ansökningarna om bredbandsstöd för år 2023. De innehåller 671 projekt totalt. Nästan 3,4 miljarder kronor är totalsumman som föreningar, företag och kommuner har sökt i bredbandsstöd. Vi granskar nu ansökningarna och fattar beslut om stödfinansiering löpande under hösten 2023.

6 september 2023


Välkommen att skicka in ansökan om bredbandsstöd senast klockan 23.59 den 28 augusti. Du kan få support fram till klockan 17.00 den dagen. Hör av dig med din supportfråga i god tid innan dess så att alla hinner få hjälp.

21 augusti 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) avslutar nu granskningen av kommunikationstjänsten WhatsApp då bolaget har lämnat de uppgifter PTS har efterfrågat i enlighet med gällande svenska incidentrapporteringsregler. PTS beslutar att inte ta ut någon sanktionsavgift från WhatsApp.

26 juni 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) misstänker att fyra webbplatser inte följer reglerna om kakor. Webbplatsinnehavarna har nu möjlighet att yttra sig över PTS misstanke.

26 juni 2023


Stödet för adresseringstekniken IPv6 är fortfarande lågt i de svenska kommunikationsnäten. Andelen slutanvändare som har en internetuppkoppling som klarar IPv6 har dock ökat det senaste året. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) kartläggning för 2022.

21 juni 2023


Det finns konkurrensutmaningar vad gäller slutanvändare i enfamiljshus. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i ett utkast till marknadsanalys för marknaden för lokalt tillträde till fibernät. Nu inhämtar PTS synpunkter på analysen.

12 juni 2023


Från och med onsdag den 17 maj kan fiberföreningar, stadsnät och operatörer söka stöd för att bygga bredband. Det finns drygt 1,2 miljarder kronor att söka.

12 maj 2023


De sökande som gått vidare i PTS innovationstävling ska nu presentera sina idéer för experter från näringsliv, akademin och offentlig sektor. I mitten av juni ska vinnarna vara utsedda.

4 maj 2023


Snart öppnar PTS årets utlysning av bredbandsstöd där du som fiberförening, stadsnät eller operatör kan söka stöd för ditt utbyggnadsprojekt. Ansökan är öppen 17 maj fram till 28 augusti. Det finns drygt 1,2 miljarder kronor som PTS ska fördela i hela Sverige.

28 april 2023


Alla underlag till 2023 års bredbandsstöd kommer den 17 maj då ansökan öppnar i PTS portal. Redan nu vill vi berätta om några av de förbättringar som vi kommer att införa efter att vi har utvärderat och analyserat 2022 års bredbandsstöd. Ni som har sökt tidigare år kommer i övrigt att känna igen er i det mesta.

12 april 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder en granskning av kommunikationstjänsten WhatsApp. Myndigheten kommer att granska hur WhatsApp har efterlevt skyldigheten att rapportera en inträffad säkerhetsincident.

30 mars 2023


Totalt har 45 projektidéer skickats in till Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling 2023. Nu granskas bidragen av experter från näringsliv, akademin och offentlig sektor. Innan midsommar ska vinnarna vara utsedda.

23 mars 2023


Antalet integritetsincidenter som rapporteras in från aktörer inom elektronisk kommunikation minskar. Det visar en sammanställning från Post- och telestyrelsen (PTS). Men samtidigt är rapporteringen ojämn bland aktörerna.

16 mars 2023


Sista ansökningsdag för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling 2023 närmar sig. Senast den 17 mars kl. 15.00 ska ansökningar till årets tävling vara inskickade.

8 mars 2023