2024


Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram en modell som gör det möjligt att följa upp och prioritera olika insatser för att få fler individer att bli en del av det digitala samhället.

11 april 2024


Post- och telestyrelsen (PTS) och Myndigheten för digital förvaltning (Digg) bjuder in till ett forum i Stockholm för leverantörer av betrodda tjänster och e-legitimationer. Mötet äger rum den 7 maj 2024.

19 mars 2024


I januari 2025 väntas en ny cybersäkerhetslag träda i kraft. Post- och telestyrelsen (PTS) kommer då bli tillsynsmyndighet över ett antal olika sektorer. PTS bjuder därför in till ett informationsmöte senare i vår.

12 mars 2024


I juni 2025 måste banktjänster leva upp till EU:s krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Detta kommer att gynna alla, men det kan kräva en del arbete. Välkommen till en kostnadsfri informations- och diskussionsträff den 9 april som vänder sig särskilt till alla som ansvarar för digitala banktjänster.

7 mars 2024


Brister i rutiner och processen är den vanligaste orsaken till inrapporterade integritetsincidenter. Det visar en sammanställning från Post- och telestyrelsen (PTS). Sammanställningen visar också att antalet säkerhetsincidenter har ökat från föregående år.

6 mars 2024