PTS och DIGG bjuder in till forum för leverantörer av betrodda tjänster och e-legitimationer

2024-03-19

Post- och telestyrelsen (PTS) och Myndigheten för digital förvaltning (Digg) bjuder in till ett forum i Stockholm för leverantörer av betrodda tjänster och e-legitimationer. Mötet äger rum den 7 maj 2024.

Syftet med forumet är att ordna ett möte där olika aktörer med koppling till eIDAS-förordningen kan träffas för att få information om aktuella aktiviteter på området, utbyta erfarenheter och diskutera eIDAS-relaterade frågor.

  • Plats: PTS lokaler på Hälsingegatan 38 i Stockholm.
  • Tid: kl. 9-16.
  • Anmälan: eidas@pts.se

Det finns möjlighet för max 70 personer att närvara på plats. På grund av begränsat utrymme kan vi ta emot max en person per organisation.

Anmälan och ytterligare information

Forumet är under planering och vi kommer att återkomma med ytterligare information på PTS webbplats längre fram.

Vi kan dock redan nu säga att vi bland annat kommer prata om eIDAS2, plånboken och nya betrodda tjänster. Vi välkomnar även förslag från er på frågor och ämnen att ta upp på forumet.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55