Betaltjänster


PTS kommer att presentera en ny vägledning för branschaktörer.

8 april 2021


PTS har meddelat föreskrifter om hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av den sanktionsavgift som är kopplad till skyldigheterna att tillhandahålla kontanttjänster.

26 februari 2021