Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


För äldre, personer med synnedsättning och dövblindhet är behovet av snabba brevtjänster större. Det visar en undersökning som PTS låtit genomföra.

26 mars 2021


Det visar rapporten PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020.

26 mars 2021


PTS samråder vissa utredningspunkter och preliminära förslag om inriktningar för tilldelning av frekvensbanden.

25 mars 2021


Mobiloperatörer med eget mobilnät tillämpar samma rutiner vid misstanke om brott.

19 mars 2021


Överbelastningsattack orsakade driftstörningar den 23 februari 2021.

18 mars 2021


Lämpliga säkerhetsåtgärder vidtagna efter driftstörningar i tjänsten för elektroniska underskrifter.

12 mars 2021


Den 11 mars skickar Post- och telestyrelsen (PTS) ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradio- och flygradiotillstånd.

11 mars 2021


Konkreta exempel lyfts fram onsdag 10 mars i den sista direktsända tematräffen inom regeringsuppdraget Bryt isoleringen.

9 mars 2021


Kontakta PTS för mer information om möjligheterna med fonden CEF 2 Digital.

3 mars 2021


Under 2021 kommer PTS bland annat att fokusera på pristillsyn av de reglerade marknaderna.

2 mars 2021