Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


Anmälan om deltagande senast 11 maj 2018.

8 maj 2018


PTS avslutar granskning av integritetsincident.

7 maj 2018


Telia uppfyller kraven i lagen om elektronisk kommunikation.

7 maj 2018


PTS prognoser för bredbandsutbyggnaden pekar på en risk för avmattning i investeringarna.

4 maj 2018


Telia Company måste behandla en begäran om tillträde utan krav på att bredbandsutbyggaren först hämtar information via e-tjänsten Ledningskollen.

3 maj 2018


PTS inriktning inför tilldelning av frekvenser i 3,4-3,8 GHz-bandet är att bandet ska tilldelas i sin helhet under 2019.

3 maj 2018


Från och med i år inför PTS en ny rutin i samband med fakturering av avgifter.

3 maj 2018


PTS föreslår att 80 MHz i frekvensbandet tilldelas för mobilt bredband. Svar på remiss ska ha inkommit senast 23 maj.

2 maj 2018


Projekt under 2018 i samarbete mellan PTS, Sunet och Netnod.

27 april 2018


Anmälan ska ha kommit in till PTS senast 2 maj. Observera att lokalen har ändrats jämfört med tidigare inbjudan.

26 april 2018