Nyheter

Här ser du de senast publicerade nyheterna på PTS webbplats.

Om du vill söka en särskild nyhet använder du sökrutan uppe till höger i toppmenyn.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.


PTS auktion av tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet har avslutats efter dagens budrunda som avgjorde placeringen i bandet.

11 december 2018


Företagen Telia Sverige AB och Net4Mobility HB förvärvade frekvensutrymme i 700 MHz-bandet och den totala summan för vinnande bud i den första delen av auktionen var 2 824 594 446 kronor.

10 december 2018


Huvudfokus för Berec under 2019–20 är implementeringen av det nyligen beslutade telekomregelverket inom EU.

7 december 2018


Auktionen ska bland annat ge upp till 300 miljoner kronor till utbyggnad av ny täckning i glesbygd.

4 december 2018


Förvaltningsrätten har bifallit Tre:s överklagan angående högsta pris vid terminering av samtal utan för EU/EES. Så agerar nu PTS.

27 november 2018


PTS har rekryterat tre divisionschefer till myndighetens nya organisation.

26 november 2018


Det visar Svensk telekommarknad för första halvåret 2018. Ta del av materialet i vår statistikportal.

23 november 2018


PTS inleder en datainsamling för EU-förordningen om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Företag som utför paketleveranstjänster ska rapporterat in uppgifter till PTS.

19 november 2018


PTS avslutar granskning.

13 november 2018


PTS avskriver nu ärendet.

8 november 2018