Beslut

Här hittar du PTS beslut. Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn. Du kan prenumerera på beslut från PTS.


16 februari 2023


16 februari 2023


Avslut av tillsyn mot Open Infra enligt lagen om elektronisk kommunikation.

14 februari 2023


13 januari 2023


8 december 2022


29 november 2022


PTS har granskat säkerhetsarbetet i externt trafikutbyte över internet (extern BGP) hos fem tillhandahållare av elektroniska nät och -tjänster.

13 oktober 2022


PTS har allokerat en dirigeringsadress för samtalsförmedlande tjänster genom en ändring i telefoninummerplanen.

12 oktober 2022


Post- och telestyrelsen beslutar att förlänga giltighetstiden för tillstånd att använda radiosändare inom ett visst frekvensutrymme. Giltighetstiden för tillstånden förlängs från den 31 december 2023 till och med den 31 december 2025. Post- och telestyrelsen beslutar att ändra tillståndsvillkoren för att dessa ska stämma överens med Europeiska kommissionens beslut (2008/477/EG).

29 augusti 2022


27 juni 2022


27 juni 2022


27 juni 2022


27 juni 2022


27 juni 2022


27 juni 2022


Tillsyn enligt 9 kap. lagen (2010:751) om betaltjänster.

23 juni 2022


15 juni 2022


PTS har beslutat om medgivande till överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare.

15 juni 2022


20 maj 2022


11 mars 2022