Beslut

Här hittar du PTS beslut. Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn. Du kan prenumerera på beslut från PTS.


16 oktober 2019


Tillsyn med anledning av integritetsincident rörande hemliga nummer.

1 oktober 2019


24 september 2019


10 september 2019


10 september 2019


Ändring av planen för mobila nätkoder (MNC).

10 september 2019


Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

9 september 2019


Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende allokering av dirigeringsadress.

6 september 2019


25 juni 2019


18 juni 2019


18 juni 2019


18 juni 2019


18 juni 2019


11 juni 2019


Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

5 juni 2019


PTS avskriver tillsynsärende mot Telia Company AB (Telia) med avseende på trafikstyrningsåtgärder.

5 juni 2019


16 maj 2019


3 maj 2019


3 maj 2019


17 april 2019