Beslut att avsluta tillsyn avseende säkerhetsbrister och intrång i röstbrevlådor hos Telenor