Beslut

Här hittar du PTS beslut. Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn. Du kan prenumerera på beslut från PTS.


16 maj 2019


3 maj 2019


3 maj 2019


17 april 2019


12 april 2019


11 april 2019


Föreläggande vid vite enligt 5 kap. 5 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen); fråga om att göra information tillgänglig enligt 4 kap. 4 § utbyggnadslagen.

14 mars 2019


12 mars 2019


8 mars 2019


8 mars 2019


8 mars 2019


8 mars 2019


15 februari 2019


15 februari 2019


15 februari 2019


7 februari 2019


14 december 2018


13 december 2018


Tillsyn rörande processer för förändringar i elektroniska kommunikationsnät och -tjänster (konfigurationshantering).

13 november 2018


8 november 2018