Beslut

Här hittar du PTS beslut. Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn. Du kan prenumerera på beslut från PTS.


11 november 2020


11 november 2020


4 november 2020


PTS och Danish Energy Agency har enats om ett temporärt koordineringsavtal för frekvensbandet 3400-3800 MHz fram till och med 31 december 2020.

4 november 2020


20 oktober 2020


PTS avskriver samtliga ärenden från vidare handläggning.

11 september 2020


8 september 2020


8 september 2020


8 september 2020


2 juli 2020


2 juli 2020


26 juni 2020


26 juni 2020


26 juni 2020


26 juni 2020


26 juni 2020


8 juni 2020


Telenor AB (Telenor) har rapporterat en driftstörningsincident till Post- och telestyrelsen (PTS) den 23 december 2019.

25 maj 2020


PTS har granskat Tele2 efter att säkerhetsbrister upptäckts i röstbrevlådefunktionen.

7 maj 2020


PTS årliga granskning av integritets- och driftsäkerhetsincidenter som rapporterats av de fyra största operatörerna under 2019.

5 maj 2020