Beslut

Här hittar du PTS beslut. Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn. Du kan prenumerera på beslut från PTS.


8 september 2020


2 juli 2020


2 juli 2020


26 juni 2020


26 juni 2020


26 juni 2020


26 juni 2020


26 juni 2020


8 juni 2020


Telenor AB (Telenor) har rapporterat en driftstörningsincident till Post- och telestyrelsen (PTS) den 23 december 2019.

25 maj 2020


PTS har granskat Tele2 efter att säkerhetsbrister upptäckts i röstbrevlådefunktionen.

7 maj 2020


PTS årliga granskning av integritets- och driftsäkerhetsincidenter som rapporterats av de fyra största operatörerna under 2019.

5 maj 2020


17 april 2020


Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

23 mars 2020


Det saknas skäl att fortsätta tillsynen över Hi3G och ärendet ska därför avskrivas från vidare handläggning.

23 mars 2020


Föreläggande mot Trafikverket enligt 5 kap. 5 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen); fråga om samordning av bygg- och anläggningsprojekt enligt 3 kap. 1 § utbyggnadslagen.

19 mars 2020


Tele2 har vidtagit åtgärder för att minska risken för framtida störningar. PTS bedömer att bolaget har gjort tillräckligt och avslutar sin granskning.

27 februari 2020


24 februari 2020


PTS bedömer att de åtgärder som Telenor har vidtagit minskar risken för att en liknande incident inträffar igen, och avslutar sin granskning.

20 februari 2020


PTS bedömer att de åtgärder som Tele2 har vidtagit minskar risken för att en liknande incident inträffar igen, och avslutar sin granskning.

20 februari 2020