Beslut

Här hittar du PTS beslut. Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn. Du kan prenumerera på beslut från PTS.


19 september 2019


10 september 2019


10 september 2019


Ändring av planen för mobila nätkoder (MNC).

10 september 2019


10 september 2019


Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

9 september 2019


Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende allokering av dirigeringsadress.

6 september 2019


25 juni 2019


18 juni 2019


18 juni 2019


18 juni 2019


18 juni 2019


11 juni 2019


Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

5 juni 2019


PTS avskriver tillsynsärende mot Telia Company AB (Telia) med avseende på trafikstyrningsåtgärder.

5 juni 2019


16 maj 2019


3 maj 2019


3 maj 2019


17 april 2019


12 april 2019