Föreläggande att upprätta en riskanalys med handlingsplan med anledning av utdelningsproblem - dnr 22–9752