Beslut

Här hittar du PTS beslut. Om du bara vill se beslut på ett visst område kan du välja i vänstermenyn. Du kan prenumerera på beslut från PTS.


27 juni 2022


27 juni 2022


Tillsyn enligt 9 kap. lagen (2010:751) om betaltjänster.

23 juni 2022


15 juni 2022


PTS har beslutat om medgivande till överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare.

15 juni 2022


20 maj 2022


11 mars 2022


1 mars 2022


23 februari 2022


22 februari 2022


PTS förelägger Bahnhof AB vid vite om fem miljoner kronor. Ändring ska vara gjord senast den 1 februari 2022.

18 januari 2022


12 januari 2022


22 december 2021


Tillsyn enligt 9 kap. lagen (2010:751) om betaltjänster.

8 december 2021


Fördjupad granskning av 16 driftsincidenter och vidtagna säkerhetsåtgärder.

16 november 2021


PTS har granskat Scrive AB (Scrive) med anledning av driftstörningar i tjänsten för elektroniska underskrifter.

8 oktober 2021


30 september 2021


3 september 2021


Underrättelse enligt lagen om elektronisk kommunikation om misstanke om bristande driftsäkerhet.

1 september 2021


Underrättelse om misstanke om bristande skyddsåtgärder i röstbrevlådesystem.

30 juli 2021