Kontakt


Anna Wibom

Projektledare för PTS totalförsvarsarbete

18 oktober 2018


Anneli Fors

Tillståndshandläggare på enheten för spektrumtillstånd.

15 februari 2021


Annicka Spångberg

Chef för kommunikationsavdelningen

3 april 2018


Ann-Sofie Fahlgren

Enhetschef på avdelningen för samhällsfrågor

3 april 2018


Astrid Svalfors

PTS enhet för ekonomisk analys

7 mars 2019