Maria Sörman

Chef för enheten för bredbandsstöd

Blogginlägg av Maria Sörman

Bredbandsstöd behöver prioriteras [ 2020-02-19 ]

Kraftsamling nödvändig för bredband till alla [ 2019-04-09 ]