Rita Hammarstedt

Tf. chef, enheten för robusthet och beredskap