Kontakt


Karolina Asp

PTS chefsjurist

3 april 2018


Karoline Boström

Enhetschef på spektrumavdelningen.

2 juli 2018


Kerstin Karlsson

Chef på enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande

3 april 2018


Kristian Viidas

Chef för enheten för ekonomisk analys vid konkurrensavdelningen

3 april 2018


Kristina Mellberg

Chef för enheten för accessinfrastruktur vid konkurrensavdelningen

3 april 2018