Kontakt


Johan Gustavsson

HR-specialist

3 maj 2018


Johan Selin

PTS enhet för reglering av bredbandsinfrastruktur

3 april 2018


Jonas Wessel

Chef för spektrumavdelningen

17 maj 2018


Karin Fransén

Marknadsanalytiker på analysavdelningen.

30 september 2020


Karin Lodin

Sakkunnig på PTS nätsäkerhetsavdelning

16 januari 2019