Kontakt


Erika Nysäter

PTS enhet för postfrågor

30 september 2020


Fredrik Kapper

Staben för internationella frågor

3 april 2018


Gabriel Rhawi

Analytiker på postavdelningen

3 april 2018


Hanna Riese

Ekonom vid enheten för posttillsyn.

27 september 2018


Helene Rosang

Chef enheten för saknade brev

2 september 2019