Kontakt


James Christie

enheten för säkerhetsskydd och intern informationssäkerhet

3 februari 2020


Jessica Johansson

handläggare på enheten för bredbandssamverkan

26 maj 2021


Joakim Levin

Sakkunnig i ekonomisk analys och reglering, PTS enhet för postfrågor

3 april 2018


Joakim Sjunnesson

Enheten för bredbandsfrämjande

18 december 2018


3 april 2018