Kontakt


Bloggredaktionen

Bloggredaktionen

3 april 2018


Bo Andersson

Chefsekonom

21 april 2020


Bo Martinsson

Tillförordnad enhetschef på enheten för nummer och adressering

29 november 2019


Camilla Östlund

Jurist på enheten för säker och konfidentiell kommunikation.

20 augusti 2018


Catarina Wretman

Stf. generaldirektör för PTS

3 april 2018