Adam Rosén

Projektledare på enheten för inkluderande it och telefoni