Kerstin Karlsson

Chef på enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande