Kontakt


Emelie Björkegren Näslund

Projektledare på nätsäkerhetsavdelningen

3 april 2018


Emma Maraschin

Chef PTS enhet för postfrågor

4 september 2020


Emma Närvä

Chef för enheten för elektroniska kommunikationstjänster

3 april 2018


Erik Zetterström

Handläggare på enheten för digital delaktighet.

8 februari 2022


Erika Hersaeus

Enheten för driftsäkerhet och betrodda tjänster

20 december 2018