Ove Landberg

Ove Landberg, chef för enheten för robusthet