Kristian Viidas

Chef för enheten för ekonomisk analys vid konkurrensavdelningen