Kontakt


Bahare Sadeghi Gazani

Jurist på enheten för digitala och betrodda tjänster

12 maj 2021


Bengt Mölleryd

Senior analytiker på PTS Ordförande Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy (WPCISP)

7 maj 2021


Bengt Mölleryd

Senior analytiker på PTS Ordförande Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy (WPCISP)

16 september 2019


Birger Hägg

Expert på marknadskontroll

3 april 2018


Björn Blondell

Chef PTS division för marknadsutveckling

18 maj 2020