Internet


PTS sammanfattar konkurrenstillsynen 2017

Pristillsyn, icke-diskriminering och öppet internet var några av PTS prioriterade områden under 2017. Det framgår av myndighetens tillsynsrapport för fjolåret.
Pristillsyn, icke-diskriminering och öppet internet var några av PTS prioriterade områden under 2017.

23 mars 2018


Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att se till att alla fasta bostäder och företag ska kunna få bredband med hastigheten 10 Mbit/s.

12 mars 2018


PTS har tagit fram ett förslag på ny kalkylmodell för det fasta nätet. Nu efterlyser myndigheten synpunkter på förslaget.

22 februari 2018


Ökat behov av att säkerställa it-infrastruktur i offentlig sektor.

16 februari 2018


PTS femtonde innovationstävling är öppen för ansökan. Varje vinnare får upp till 3 miljoner kronor till sitt projekt eller prototyp.

13 februari 2018


PTS finansierar omfattande åtgärder för att höja brandsäkerheten i försörjningstunnlar inom storstadsområden.

2 februari 2018


PTS årliga granskning av operatörernas inrapporterade incidenter.

31 januari 2018


PTS granskar om villkor för terminalutrustning uppfyller EU-reglerna om öppet internet.

31 januari 2018


Ny rapport från PTS om förutsättningarna för driftsäker telefoni och internet på landsbygden.

26 januari 2018


Onsdag den 14 februari kl. 13–14:30.

25 januari 2018