Internet


PTS inleder sin första granskning enligt NIS, lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster

5 februari 2019


Verktyget beräknar potentiella effektiviseringsvinster av digitalisering.

31 januari 2019


PTS tillsynsplan 2019–2020 för säkra kommunikationsnät och -tjänster

15 januari 2019