Internet


Under 2020 delade PTS ut sammanlagt 136 miljoner kronor i bredbandsstöd. Nu har myndigheten rapporterat sina slutsatser från det gångna året.

19 februari 2021


Slutredovisning av regeringsuppdraget att främja och följa införandet av IPv6.

18 februari 2021


Telia ska vidta rättelse senast den 1 april 2021.

1 februari 2021


Incidentrapportering och tillsynsarbete inom området för säkra elektroniska kommunikationer.

27 januari 2021


Det nationella systemet för spårbar tid och frekvens bör göras tillgängligt för flera aktörer i samhället.

14 januari 2021


CGI har under hösten 2020 rapporterat fyra incidenter som rör driftstörningar i företagets betrodda tjänst för elektroniska underskrifter.

21 december 2020


Granskningen av Kivra visar att bolaget har säkerställt fungerande rutiner, så att risken för avbrott minskat.

7 december 2020


Årets innovationstävling startar den 7 december.

25 november 2020


PTS har nu fattat beslut om samtliga projekt som tilldelas bredbandsstöd för 2020.

12 november 2020


Titta på den öppna webbsändningen 4 november kl.9.00-9.45 eller ta del av den i efterhand.

29 oktober 2020