Internet


Granskningen gäller kraven på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering.

28 maj 2020


PTS har i uppdrag från regeringen att ansvara för ett nytt bredbandsstöd. Inför utlysningen arrangerar PTS ett webbinarium om bredbandsstödets syfte, vilka som kan ansöka och vilka krav som ställs på utbyggnaden.

26 maj 2020


Regeringen har gett PTS i uppdrag att genomföra insatser som underlättar för äldre att använda sig av digitala verktyg och tjänster för kommunikation.

7 maj 2020


PTS förslår att vissa av Telias skyldigheter på marknad 3a ändras. Nu samråder PTS med EU-kommissionen.

6 maj 2020


Årlig granskning av rapporterade driftsäkerhets- och integritetsincidenter under 2019.

5 maj 2020


Regeringen har fattat tre beslut som möjliggör ett nytt statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Post- och telestyrelsen (PTS) ansvarar för att fördela stödet. Utlysning av bredbandsstödet beräknas ske den 8 juni 2020.

30 april 2020


Under några veckor har många svenskar arbetat och studerat hemifrån. PTS kan konstatera att det är fortsatt stabilt driftläge i bredbands- och mobilnäten.

23 april 2020


Kartläggning av drygt 200 internetleverantörer om och hur de tillhandahåller IPv6 i det fasta nätet.

20 april 2020


PTS förslår att vissa av Telias skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) ändras. Nu genomför myndigheten ett samråd.

17 april 2020


PTS har utrett möjligheterna till undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen. Nu redovisar myndigheten effekterna för tre potentiella undantag i en rapport till regeringen.

31 mars 2020