Internet


Men, också kul att det kan fyllas på. IPv4-adresserna är i princip slut. Det är dags att fylla på med IPv6 för att vara tillgänglig för alla via nätet.

22 oktober 2020


PTS ska granska driftstörningarna som uppstod i augusti 2020.

12 oktober 2020


Nu har PTS fattat de första besluten om tilldelning av bredbandstöd. Det handlar om sammanlagt 44 projekt i Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland.

8 oktober 2020


PTS inleder en informationsinsamling angående marknaden för lokalt tillträde till fibernät.

7 oktober 2020


PTS inleder tillsyn av operatörernas säkerhetsarbete kring BGP-protokollet.

1 oktober 2020


PTS granskar fyra mobiloperatörer och fyra bredbandsoperatörer.

22 september 2020


Tillsyn för att få en övergripande bild av leverantörernas systematiska och riskbaserade informationssäkerhetsarbete.

11 september 2020


Kvalificeringen görs i enlighet med eIDAS-förordningen, en EU-förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster.

10 september 2020


Ny webbtjänst som visar vilka kommuner, regioner och statliga myndigheter som har IPv6-stöd på extern webbplats, för e-post och DNS.

9 september 2020


Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag från regeringen att ansvara för ett nytt bredbandsstöd. Prenumerera på nyhetsbrevet om bredbandsstödet, för att ta del av den senaste informationen.

18 augusti 2020