Internet


PTS lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi.

5 juni 2019


PTS presenterar förslag på konkurrensreglering för marknaderna för lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur.

22 maj 2019


PTS kartlägger säkerhetsarbetet hos små och medelstora operatörer.

21 maj 2019


Bredbandsoperatören Bahnhof har inte lämnat in begärda uppgifter. PTS underrättar nu bolaget.

17 april 2019


Telia Company följer skyldigheterna om att tillhandahålla operatörsbyte. Det visar PTS tillsyn.

12 april 2019


Stadsnätet Mälarenergi AB har rättat sig efter PTS föreläggande och följer reglerna i utbyggnadslagen. PTS avslutar därför ärendet.

11 april 2019


E-tjänsten Bredbandskartan har blivit snabbare och fått nya funktioner.

2 april 2019


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu samråd om utsändning av fri-tv och analog ljudradio via marknät. Myndigheten föreslår en fortsatt reglering.

29 mars 2019


Också under 2019 kommer PTS fokusera på att genomföra konkurrenstillsyn som främjar bredband. Det framgår av myndighetens tillsynsplan.

25 mars 2019


Stadsnätet Mälarenergi AB ska följa utbyggnadslagen. Om inte så kommer PTS begära att ett vite på 1,5 miljoner kronor döms ut.

14 mars 2019