Internet


PTS lämnar i dag ett antal förslag och rekommendationer som ska underlätta bredbandsutbyggnaden.

13 juni 2018


PTS har inlett samråd med EU-kommissionen om ändring av beslut till följd av en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

5 juni 2018


PTS redovisar regeringsuppdrag om driftsäkerhet.

24 maj 2018


I ett pågående tillsynsärende misstänker nu PTS att Telia inte följer reglerna för hur operatörsbyten ska gå till. PTS underrättar därför bolaget.

23 maj 2018


Snabb och uppdaterad störningsinformation

22 maj 2018


PTS avslutar granskning av integritetsincident.

7 maj 2018


Telia uppfyller kraven i lagen om elektronisk kommunikation.

7 maj 2018


Telia Company måste behandla en begäran om tillträde utan krav på att bredbandsutbyggaren först hämtar information via e-tjänsten Ledningskollen.

3 maj 2018


Projekt under 2018 i samarbete mellan PTS, Sunet och Netnod.

27 april 2018


PTS avslutar granskning.

19 april 2018