Remiss av PTS förslag om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

PTS har tagit fram förslag till nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

De föreslagna föreskrifterna innebär att tre nya undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare införs. Vidare föreslår PTS att vissa undantag från tillståndsplikt avseende fordonsradar tas bort för frekvenser i 24 GHz-bandet. Detta i enlighet med beslut från EU-kommissionen om att 79 GHz är det långsiktigt allokerade frekvensutrymmet för denna typ av användning. Mer information finns på EU-kommissionens webbplats: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/329.

Om ni önskar yttra er ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast onsdag 22 april 2020. Märk svaret med PTS diarienummer 20-2337 och skicka svaren till pts@pts.se.