Radio


Något fler anmälningar om störningar på marksänd tv efter utbyggnaden i 800 MHz-bandet kom in till operatörernas gemensamma kontaktpunkt Telekområdgivarna under 2016. Installation av filter tycks lösa de allra flesta problemen. Det visar en rapport från Post- och telestyrelsen (PTS): ”Påverkan på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet – sammanställning för år 2016”.

16 juni 2017


Från och med 13 juni 2017 måste all radioutrustning som släpps ut på marknaden uppfylla kraven i EUs direktiv 2014/53/EU (radioutrustningsdirektivet RED) som beslutades den 16 april 2014. Då upphör den övergångsperiod som gällt mellan det gamla och det nya regelverket.

13 juni 2017


Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört en inventering av hur frekvenser i frekvensband över 6 GHz används.

12 maj 2017


Post- och telestyrelsen (PTS) inleder i dag ett remissförfarande av beslut att begränsa antalet tillstånd tillsammans med allmän inbjudan till spektrumauktion i 450 MHz-bandet. Marknadsaktörer har nu möjlighet att lämna synpunkter på villkor och auktionsregler.

4 maj 2017


Myndigheten publicerar idag sin spektrumplan för 5G-tester.

31 mars 2017


Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag fattat nya delegationsbeslut avseende vissa amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) och Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

23 mars 2017


Post- och telestyrelsen bjuder in till ett möte för att informera om status i arbetet med tilldelningen av 2x5 MHz i 450 MHz-bandet, (452,5-457,5/462,5-467,5 MHz). Länkadresserna i tidigare inbjudan har uppdaterats!

2 mars 2017


PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

17 februari 2017


Post- och telestyrelsen bjuder in till ett möte för att informera om status i arbetet med tilldelningen av 2x5 MHz i 450 MHz-bandet, (452,5-457,5/462,5-467,5 MHz).

10 februari 2017


Remissen kan besvaras senast den 24 februari.

3 februari 2017