Radio


Post- och telestyrelsen bjuder in till ett möte för att informera om status i arbetet med tilldelningen av 2x5 MHz i 450 MHz-bandet, (452,5-457,5/462,5-467,5 MHz). Länkadresserna i tidigare inbjudan har uppdaterats!

2 mars 2017


PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

17 februari 2017


Post- och telestyrelsen bjuder in till ett möte för att informera om status i arbetet med tilldelningen av 2x5 MHz i 450 MHz-bandet, (452,5-457,5/462,5-467,5 MHz).

10 februari 2017


Remissen kan besvaras senast den 24 februari.

3 februari 2017


EU har fastställt ett mål om att alla medborgare ska ha tillgång till internethastigheter på minst 30 Mbit/s år 2020. PTS har genomfört en pilotstudie som visar att det finns lösningar även för hushåll som bor där infrastrukturen i dag inte är tillräcklig.

20 december 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har sammanställt en förstudierapport om den framtida användningen av 2,3 GHz-bandet. Marknadsaktörer har nu möjlighet att lämna synpunkter på rapporten.

13 december 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har på Konsumentverkets uppdrag genomfört stickprovsmätningar på sju platser i landet för att jämföra den faktiska täckningen med den täckning som utlovas i operatörers täckningskartor. Mätningarna visar att operatörerna Telenor, Tele2 och Tre generellt har bättre täckning än vad deras täckningskartor visar i de aktuella mätområdena. Mätdata för Telia var tyvärr inte analyserbar på grund av fel i PTS mätningar.

1 december 2016


Det visar en undersökning från 18 EU-länder.

16 november 2016


PTS har lett arbetet med ny rekommendation.

14 november 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har undersökt behov av och efterfrågan på frekvensområden 3438−3510 och 3538−3600 MHz.

27 oktober 2016